Ny bok illustrerar Sveriges sårbarhet utan nödvändig beredskap

Ny bok illustrerar Sveriges sårbarhet utan nödvändig beredskap

Hur hade Sverige klarat en attack mot våra sjukhus, tåg eller fabriker? Hur hade det sett ut om vattenkatastrofen vore ett faktum eller en förgiftning spred sig? TXOnes studie avslöjar att majoriteten av svenskar oroar sig för potentiella risker och hot – och boken OTopia analyserar en framtid utan den viktiga OT-säkerheten.

Vi står inför en framtid i ständig förändring, präglad av digitalisering och teknologisk utveckling. Vårt samhälle är mer sammankopplat än någonsin tidigare, och mitt i detta finns en dold kraft, central för vår vardag: operativ teknik (OT).

– OT-miljöer verkar nästan överallt; från industrin och kollektivtrafiken till vattenverk, elproduktion, hälso- och sjukvård samt offentliga institutioner, förklarar OT-experten Carl-Johan Dahlgren. Många har stor kunskap om IT-säkerhet, men när det kommer till OT-säkerhet ser det annorlunda ut.

Samhällets osynliga ryggrad
OT utgör en grundläggande, men för många osynlig, ryggrad som håller samhället igång. Medan IT-säkerhet skyddar informationssystem och data, fokuserar OT-säkerhet på att skydda fysiska enheter och deras kontrollsystem. Det inkluderar att säkerställa människors säkerhet, skydda tillgångar och information, övervaka och kontrollera maskiner och system, samt genomföra säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst och skadliga manipulationer.

Trots dess viktiga roll finns ett avsevärt kunskapsglapp när det gäller vad OT faktiskt innebär och vilka konsekvenser OT-säkerhetsbrister kan få.

– Detta är inte bara en angelägenhet för enskilda individer utan utgör också en betydande risk för offentliga institutioner, företag, industrier och för samhället i stort. Det är i denna kontext som boken OTopia finner sin grund.

Reella hot och sårbarheter i samhället
OTopia utforskar scenarion som visar vad som skulle kunna hända om Sverige, utan tillräckligt skydd och förberedelse för katastrof, skulle utsättas för olika typer av cyberattacker. Samanta Hollis, Regional Marketing Manager på TXOne, berättar att dessa scenarion inte endast är fiktion, utan baserade på reella hot och sårbarheter i vårt moderna samhälle.

– Tidigare i år gjorde vi en studie där över 1 000 svenskar delade med sig av sina tankar, upplevelser och erfarenheter av beredskap för det oväntade, samt deras kunskap om OT. Resultatet visade att vi i stort är oroliga inför framtidens potentiella hot, samtidigt som få har koll på hur beredskapsläget ser ut i vårt land. En attack mot kritisk infrastruktur, som vattenförsörjning, elproduktion, vårdinrättningar eller kollektivtrafik hade kunnat bli förödande, säger hon.

Fem experter siar om framtiden
För att öka kunskapen om vad som faktiskt hade kunnat hända utan fungerande OT-säkerhet bad TXOne experter inom fem olika områden att uttala sig om fiktiva – men fullt realistiska – scenarion som hade kunnat drabba Sverige. En OT-expert, en filosof, en sociala medier-expert, en krisberedskapsexpert och en miljö- och hållbarhetsexpert har bidragit med sina perspektiv och insikter, med målet att främja en bredare diskussion om den viktiga operativa tekniken som – för många i det dolda – spelar en stor roll.

– Vi vill att OTopia ska öka medvetenheten och skapa en större förståelse för OT-säkerhet. Med rätt kunskap och medvetenhet är det möjligt att bygga en tryggare och mer robust framtid, avslutar Samanta.

Ladda ned boken kostnadsfritt!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Victor Christophe

Learn More →