Scenarion visar: Så hårt kan Sverige drabbas utan nödvändig beredskap

Hur hade Sverige klarat en attack mot våra sjukhus, tåg eller fabriker? Hur hade det sett ut om vattenkatastrofen vore ett faktum eller en förgiftning spred sig? 

– Digitaliseringen gör förlegade operativsystem mer sårbara för cyberattacker, därför är det hög tid att uppmärksamma behovet av ökad OT-säkerhet, säger Carl-Johan Dahlgren på TXOne.

En framtid i ständig förändring, präglad av digitalisering och teknologisk utveckling, skapar ett mer sammankopplat samhälle än någonsin tidigare. Mitt i detta finns en dold kraft, central för vår vardag: operativ teknik (OT).

– OT-miljöer verkar i allt från industri och kollektivtrafik till vattenverk, elproduktion, hälso- och sjukvård samt offentliga institutioner, säger Carl-Johan Dahlgren, Business Development Director hos OT-säkerhetsexperten TXOne. Många har stor kunskap om IT-säkerhet, men när det kommer till OT-säkerhet ser det annorlunda ut.

Samhällets osynliga ryggrad

OT utgör en grundläggande ryggrad som håller samhället igång. Medan IT-säkerhet skyddar informationssystem och data, fokuserar OT-säkerhet på att skydda fysiska enheter och deras kontrollsystem. Det inkluderar att säkerställa människors säkerhet, skydda tillgångar och information, övervaka och kontrollera maskiner och system, samt genomföra säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst och skadliga manipulationer.

Fokuserar på renodlad OT-säkerhet

Trots dess viktiga roll finns ett avsevärt kunskapsglapp när det gäller vad OT innebär och vilka konsekvenser OT-säkerhetsbrister kan få i ett samhälle. TXOnes specialisering gör det möjligt att tala samma språk som maskinerna, vilket ger en högre säkerhetsnivå än vad IT-säkerhet kan erbjuda. Carl-Johan menar att det gör att företaget inte konkurrerar med det omfattande utbudet av befintliga IT-säkerhetslösningar, utan istället kompletterar med sitt fokus på renodlad OT-säkerhet.

– Våra säkerhetslösningar är skräddarsydda för OT-miljöer och applikationer på ett sätt som traditionell IT-säkerhet inte kan matcha idag. Genom att erbjuda anpassade produkter och tjänster integrerar vi cybersäkerhet naturligt i våra kunders verksamheter, så att de kan fortsätta oavsett vad som händer runtomkring.

Vill främja en bredare diskussion

För att öka kunskapen om vad som faktiskt hade kunnat hända utan fungerande OT-säkerhet har TXOne publicerat boken OToptia. Här har experter uttalat sig om fiktiva - men fullt realistiska - scenarion som hade kunnat drabba Sverige, med målet att främja en bredare diskussion om den viktiga operativa tekniken som - för många i det dolda - spelar en stor roll.

Samanta Hollis, Regional Marketing Manager på TXOne
Samanta Hollis, Regional Marketing Manager på TXOne

Samanta Hollis, Regional Marketing Manager på TXOne, berättar att dessa scenarion inte endast är fiktion, utan baserade på reella hot och sårbarheter i vårt moderna samhälle.

– OTopia utforskar scenarion som visar vad som skulle kunna hända om Sverige, utan tillräckligt skydd och förberedelse för katastrof, skulle utsättas för olika typer av cyberattacker. Vi vill att den ska öka medvetenheten och skapa en större förståelse för OT-säkerhet. Med rätt kunskap och medvetenhet är det möjligt att bygga en tryggare och mer robust framtid, avslutar hon.

Ladda ned boken kostnadsfritt!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Victor Christophe

Learn More →