TXOne: Ledande inom OT-säkerhet för industrier och infrastruktur

TXOne: Ledande inom OT-säkerhet för industrier och infrastruktur

När gränserna för cybersäkerhet utökas från den virtuella IT-sfären till att omfatta de fysiska processerna, uppstår frågan om operativ teknik (OT). Carl-Johan Dahlgren, Business Development Director på TXOne menar att det är integrationen mellan den digitala och fysiska världen som satt frågan om OT-säkerhet i centrum.

– IT handlar om skydda information medan OT handlar om att styra maskiner, motorer, robotar och att skydda dem. Tidigare har fabriker och producenter inte varit uppkopplade, de har varit egna små öar och aldrig behövt tänka på att bygga in säkerhet i de delarna, nu är det en annan verklighet säger Carl-Johan Dahlgren, Business Development Director för norra Europa på TXOne.

Åldrande OT-system och cyberhot

I takt med digitaliseringen och den accelererande utvecklingen de senaste åren har efterfrågan och behovet av enkel fjärråtkomst blivit allt mer påtaglig. Genom en digitaliserad fabrik kan produktionsflöden och kvantiteter överblickas, var som helst och när som helst. Något som enligt Carl-Johan gör att processer förfinas och optimeras, men som också gör dem mottagliga för cyberattacker.

– Inom IT-sfären går utvecklingen snabbt, utrustning byts ut regelbundet och uppdateringar är standard. Men i OT-världen, där komponenter som styr maskiner är upp till 25 år gamla, uppstår en annan utmaning. Att tänka tillbaka 25 år i tiden får oss att reflektera över hur långt tekniken har kommit. Hur ska vi på bästa sätt skydda dessa system som fortfarande använder äldre operativsystem och teknik?

Carl-Johan menar att en potentiell cyberattack på ett OT-system kan generera stora ekonomiska förluster och i värsta fall få enorma konsekvenser.

– När vi pratar om OT kan hela produktionen påverkas och intäkter förloras. När det kommer till samhällsviktiga funktioner som vatten, el och sjukvård är det ännu mer kritiskt. Där ska vi som samhällsmedborgare kunna lita på att det fungerar. Det går också i cirklar, för om du hackar ett kraftverk och det inte kan producera el, då kan du inte heller nå dina IT-funktioner.

Pionjärer inom OT-säkerhet

TXOne specialiserar sig på säkerhetslösningar inom OT, vilket omfattar system och nätverk som används inom just industrier och infrastruktur. Deras huvudsakliga inriktning är att förse organisationer med robusta lösningar för att skydda OT-miljöer från cyberhot och har med det lyckats fylla ett gap på marknaden där konkurrenterna är få.

– Det finns otroliga mängder IT-lösningar redan och vi tänker inte konkurrera med det utan fokuserar enbart på OT. Vi kan språket och applikationerna på ett sätt som IT inte gör. Våra lösningar är byggda för att sitta ute i en OT-miljö och vi förstår de utmaningar som våra kunder har.

Genom att kombinera teknik och expertis inom OT-säkerhet erbjuder TXOne produkter och tjänster som syftar till att förhindra, upptäcka och reagera på hot mot industriella processer och system, vilket i slutändan hjälper företag att bibehålla driftskontinuitet och säkerhet för sina kritiska infrastrukturer.

Framtiden för OT-säkerhet

– Vi ser flera undersökningar som säger att OT-specifika attacker ökar och det blir alltmer aktuellt hos alla typer av organisationer. Det kommer också nya EU-direktiv som gäller både privat och offentlig sektor. Ett sådant är NIS2 som syftar till att stärka cybersäkerheten inom ett bredare spektrum av sektorer, det är därför vi sysslar med OT säger Carl-Johan och avslutar:

– Vårt ständiga fokus är att hitta lösningar som kan adressera alla typer av vinklar i detta. Det kan vara allt ifrån lösningar inom supply chain, då måste man kunna säkra att produkten, lösningen eller maskinen man tar in inte är skadlig. Det kan också vara lösningar som skyddar befintlig utrustning och tillgångar. Det gäller att täcka in hela kartan. Mycket handlar om att göra det enkelt för kunderna. Säkerhet ska inte vara tungt.

Vill du läsa mer?

Victor Christophe

Learn More →