Opkoblet industri: Forældede systemer er en trussel mod cybersikkerheden

Opkoblet industri: Forældede systemer er en trussel mod cybersikkerheden

Cyberlandskabet gennemgår store forandringer i takt med, at maskiner og industriprocesser i stadig stigende grad bliver opkoblede. Denne udvikling øger risikoen for cyberangreb rettet mod virksomheder og kritisk infrastruktur. Fredrik Sandberg, som er Channel Director hos TXOne, påpeger, at det er på høje tid at rette fokus mod behovet for bedre sikkerhed, når det gælder maskiner, motorer og robotter.

Inden for driftsteknologi, også kaldet OT (Operational Technology), handler det om at sikre den fysiske sikkerhed for de maskiner og systemer, der bruges i industri og infrastruktur. Her mener Fredrik Sandberg, som er Channel Director, hos OT-sikkerhedseksperten TXOne, at OT-sikkerhed adskiller sig markant fra IT-sikkerhed. Mens IT-sikkerhed beskytter information, beskytter OT-sikkerhed maskinerne og deres funktioner.

– Mens IT-verdenen hele tiden bliver opdateret og fornyet, er situationen en anden inden for OT. Tidligere var fabrikker og industrielle processer slet ikke opkoblede, men sektoren har gennemgået en digitalisering, og det kan resultere i store udfordringer, da mange systemer stadig bruger forældede teknologier og gamle styresystemer. Det betyder, at digitaliseringen gør dem mere sårbare over for cyberangreb.

Kan lamme hele produktionen
Sandberg forklarer, at et angreb på et OT-system kan have alvorlige konsekvenser, både økonomisk og fysisk. Da OT-systemer ofte håndterer virksomhedskritiske funktioner som fx produktion eller transport og logistik, kan et angreb lamme hele produktionen og føre til betydelige økonomiske tab.

– På områder som vandforsyning, elproduktion og sundhedsvæsen bliver konsekvenserne hurtigt endnu mere alvorlige. Derfor er det afgørende, at disse sektorer er immune over for cyberangreb for at sikre samfundets kernefunktioner.

I en urolig verden vokser truslen mod OT-systemer yderligere, og fremtiden kræver derfor et endnu større fokus på cybersikkerhed. En række undersøgelser viser, at antallet af angreb rettet mod OT-systemer er stigende. De er også blevet mere avancerede og breder sig til forskellige typer organisationer. Samtidig indføres nye EU-direktiver, der vil stille øgede krav om tiltag inden for cybersikkerhed fra både offentlige og private virksomheder.
– Behovet for specialiserede sikkerhedsløsninger er derfor steget markant. Ved at specialisere os i OT-sikkerhed og ikke andet er vi hos TXOne blevet en førende spiller på markedet, siger Fredrik Sandberg.

Fokuserer udelukkende på OT-sikkerhed
TXOnes fokus betyder, at virksomhedens specialister taler samme sprog som maskinerne, hvilket giver et højere sikkerhedsniveau, end IT-sikkerhed kan tilbyde. Dahlgren mener derfor, at TXOne slet ikke konkurrerer med det store udvalg af eksisterende IT-sikkerhedsløsninger, men supplerer med deres rendyrkede fokus på OT-sikkerhed.

– Vores sikkerhedsløsninger er skræddersyet til OT-miljøer og applikationer på en måde, som traditionel IT-sikkerhed ikke kan matche i dag. Vi forstår vores kunders specifikke udfordringer og arbejder på at beskytte deres OT-miljøer mod cybertrusler, forhindre forstyrrelser og undgå alvorlige angreb. Gennem tilpassede produkter og tjenester integrerer vi cybersikkerhed naturligt i vores kunders drift, så de kan holde sig i gang, uanset hvad der sker, slutter Fredrik Sandberg.

Vil du læse mere?

OM TXONE

TXOne är en ledande aktör inom OT-säkerhet och specialiserar sig på att skydda industriella och infrastrukturella processer från cyberhot. Som den enda spelaren som helt fokuserar på OT-säkerhet, erbjuder vi skräddarsydda lösningar som hjälper företag att förebygga och hantera cyberattacker i sina OT-miljöer. Med en djup förståelse för OT-utmaningar strävar vi efter att göra cybersäkerhet enkel och integrerad, vilket säkerställer att våra kunder kan fortsätta sin verksamhet utan avbrott och skydda samhällskritisk infrastruktur.

Victor Christophe

Learn More →