Oppkoblet industri: Foreldede systemer er en trussel mot cybersikkerheten

Oppkoblet industri: Foreldede systemer er en trussel mot cybersikkerheten

Det digitale landskapet gjennomgår store endringer ettersom maskiner og industrielle prosesser blir stadig mer tilkoblet. Denne utviklingen har økt risikoen for nettangrep rettet mot bedrifter og kritisk samfunnsinfrastruktur. Fredrik Sandberg, Channel Director hos TXOne, påpeker at det er på høy tid å anerkjenne behovet for bedre sikkerhet for maskiner, motorer og roboter.

Innen driftsteknologi, eller Operational Technology (OT), handler det om å sikre den fysiske sikkerheten til maskiner og systemer som brukes i industri og infrastruktur. Her mener Fredrik Sandberg, Channel Director hos OT-sikkerhetseksperten TXOne, at OT-sikkerhet skiller seg betydelig fra IT-sikkerhet, hvor IT fokuserer på å beskytte informasjon, mens OT handler om å beskytte selve maskinene og deres funksjoner.

"Mens IT-verdenen konstant oppdateres og fornyes, er situasjonen annerledes innen OT. Fra at fabrikker og industrielle prosesser ikke har vært tilkoblet i det hele tatt, har de nå gjennomgått en digitalisering, og en stor utfordring i dette er at mange systemer fortsatt bruker utdaterte teknologier og foreldede operativsystemer. Dette betyr at digitalisering gjør dem mer sårbare for nettangrep."

Kan lamme hele produksjonen
Han forklarer at et angrep på et OT-system kan få alvorlige konsekvenser, både økonomisk og fysisk. Siden OT-systemer ofte håndterer virksomhetskritiske funksjoner som produksjon eller transport og logistikk, kan et angrep lamme hele produksjonen og føre til betydelige økonomiske tap. "Innen områder som vannforsyning, kraftproduksjon og helsevesen blir konsekvensene raskt enda mer alvorlige, derfor er det avgjørende at disse sektorene er immune mot nettangrep for å sikre samfunnets funksjon."

I en urolig verden vokser trusselen mot OT-systemer ytterligere, og fremtiden krever derfor et enda større fokus på nettsikkerhet. Flere studier viser at antall angrep mot OT-systemer øker og blir mer avanserte, og sprer seg til forskjellige typer organisasjoner. Samtidig innføres nye EU-direktiver som vil stille høyere krav til nettsikkerhetstiltak for selskaper i både privat og offentlig sektor. "Behovet for spesialiserte sikkerhetsløsninger har derfor økt betydelig. Ved å spesialisere oss kun på OT-sikkerhet, har vi hos TXOne blitt en ledende aktør på markedet," sier Fredrik.

Fokuserer på ren OT-sikkerhet
TXOnes spesialisering gjør det mulig å snakke samme språk som maskinene, noe som gir et høyere sikkerhetsnivå enn hva IT-sikkerhet kan tilby. Fredrik mener dette betyr at de ikke konkurrerer med det omfattende utvalget av eksisterende IT-sikkerhetsløsninger, men i stedet kompletterer med sitt fokus på ren OT-sikkerhet.

"Våre sikkerhetsløsninger er skreddersydd for OT-miljøer og applikasjoner på en måte som tradisjonell IT-sikkerhet ikke kan matche i dag. Vi forstår våre kunders spesifikke utfordringer og jobber med å beskytte deres OT-miljøer mot nettrusler og forhindre avbrudd og alvorlige angrep. Ved å tilby skreddersydde produkter og tjenester integrerer vi nettsikkerhet naturlig i våre kunders virksomheter, slik at de kan fortsette uansett hva som skjer," avslutter han.

Vil du lese mer?

Victor Christophe

Learn More →