Teollisuus yhdistettynä verkkoon: Vanhentuneet järjestelmät uhka kyberturvallisuudelle

Teollisuus yhdistettynä verkkoon: Vanhentuneet järjestelmät uhka kyberturvallisuudelle

Kyberympäristössä tapahtuu suuria muutoksia sitä mukaa kun koneet ja teollisuuden prosessit ovat yhä useammin yhteydessä verkkoon. Tämä kehitys on lisännyt yrityksiin ja yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien kyberhyökkäysten riskiä. Fredrik Sandberg, TXOne-yrityksen Channel Director, huomauttaa, että nyt on korkea aika kiinnittää huomiota turvallisuuden parantamiseen niin koneiden, moottoreiden kuin robottien osalta.

Käyttötekniikassa, eli OT-järjestelmissä (Operation Technology), tämä tarkoittaa teollisuudessa ja infrastruktuurissa käytettävien koneiden ja järjestelmien fyysisen turvallisuuden varmistamista. Tällä Fredrik Sandberg, OT-turvallisuusasiantuntija TXOnen Channel Director, tarkoittaa sitä, että OT-turvallisuus poikkeaa merkittävästi IT-turvallisuudesta siinä, että IT keskittyy tietojen suojaamiseen, kun taas OT liittyy koneiden ja niiden toimintojen suojaamiseen.

– IT-ympäristöä päivitetään ja uudistetaan jatkuvasti, mutta OT:n osalta tilanne on erilainen. Tehtaat ja teollisuuden prosessit eivät aikaisemmin ole ylipäätään olleet yhteydessä verkkoon, mutta nyt ne on digitalisoitu, minkä suurena haasteena on se, että monissa järjestelmissä käytetään edelleen vanhentunutta tekniikkaa ja aikansa eläneitä käyttöjärjestelmiä. Tämä tarkoittaa, että digitalisointi tekee niistä entistä haavoittuvaisempia kyberhyökkäyksille.

Voi lamaannuttaa koko tuotannon
Sandberg kertoo, että OT-järjestelmään kohdistuvalla hyökkäyksellä voi olla vakavia seurauksia niin taloudellisesti kuin fyysisesti. Koska OT-järjestelmä koskee usein toiminnan kannalta kriittisiä toimintoja, kuten valmistusta tai kuljetusta ja logistiikkaa, hyökkäys voi lamaannuttaa koko tuotannon ja johtaa merkittäviin taloudellisiin tappioihin.
– Esimerkiksi vesihuollossa, sähköntuotannossa ja sairaanhoidossa seuraukset muuttuvat nopeasti vielä vakavammiksi, joten näiden sektoreiden on ratkaisevan tärkeää olla immuuneja kyberhyökkäyksille yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi.

Levottomassa ympäröivässä maailmassa OT-järjestelmiin kohdistuva uhka kasvaa entisestään, ja tulevaisuudessa kyberturvallisuuteen on keskityttävä vieläkin enemmän. Useat tutkimukset osoittavat, että OT-järjestelmiin kohdistuvien hyökkäysten määrä kasvaa, niistä tulee edistyneempiä ja ne leviävät erityyppisiin organisaatioihin. Samalla uudet EU-direktiivit asettavat entistä suurempia vaatimuksia kyberturvallisuustoimenpiteille niin yksityisen kuin julkisen sektorin yritysten osalta.
– Erikoistuneiden turvallisuusratkaisujen tarve on tästä syystä kasvanut merkittävästi. Erikoistumalla pelkästään OT-turvallisuuteen TXOne on kehittynyt markkinoiden johtavaksi toimijaksi, Sandberg kertoo.

Keskitymme puhtaasti OT-turvallisuuteen
TXOnen erikoistuneisuus mahdollistaa yhteisen kielen koneiden kanssa, mikä tarjoaa IT-turvallisuutta korkeamman turvallisuustason. Sandberg kertoo, että yritys ei kilpaile nykyisten kattavien IT-turvallisuusratkaisujen kanssa, vaan sen sijaan täydentää niitä puhtaasti OT-turvallisuuteen liittyvillä ratkaisuillaan.

– Tietoturvaratkaisumme on räätälöity OT-ympäristöihin ja -sovelluksiin tavalla, johon perinteinen IT-turvallisuus ei tällä hetkellä pysty. Ymmärrämme asiakkaidemme erityisiä haasteita ja pyrimme suojaamaan heidän OT-ympäristönsä kyberuhkilta sekä ehkäisemään keskeytykset ja vakavat hyökkäykset. Tarjoamalla mukautettuja tuotteita ja palveluita integroimme kyberturvallisuuden luonnollisella tavalla asiakkaidemme toimintaan niin, että toiminta voi jatkua kaikissa tilanteissa, Sandberg summaa.

Lue lisää osoitteesta TXone.com

Victor Christophe

Learn More →