Uppkopplad industri: Föråldrade system ett hot mot cybersäkerheten

Uppkopplad industri: Föråldrade system ett hot mot cybersäkerheten

Cyberlandskapet genomgår stora förändringar i takt med att maskiner och industriprocesser blir allt mer uppkopplade. Denna utveckling har ökat risken för cyberattacker riktade mot företag och samhällskritisk infrastruktur. Carl-Johan Dahlgren, Business Development Director på TXOne, påpekar att det är hög tid att behovet av bättre säkerhet för maskiner, motorer och robotar uppmärksammas.

Inom driftteknik, eller Operational Technology (OT), handlar det om att säkerställa den fysiska säkerheten för maskiner och system som används inom industri och infrastruktur. Här menar Carl-Johan Dahlgren, Business Development Director hos OT-säkerhetsexperten TXOne, att OT-säkerhet skiljer sig markant från IT-säkerhet, där IT fokuserar på att skydda information medan OT handlar om att skydda själva maskinerna och deras funktioner.

– Medan IT-världen ständigt uppdateras och förnyas, är situationen annorlunda inom OT. Från att fabriker och industriprocesser inte har varit uppkopplade över huvud taget, har de nu genomgått en digitalisering och stor utmaning i detta är att många system fortfarande använder föråldrade tekniker och förlegade operativsystem. Detta innebär att digitaliseringen gör dem mer sårbara för cyberattacker.

Kan lamslå hela produktionen
Han berättar att en attack mot ett OT-system kan få allvarliga konsekvenser, både ekonomiskt och fysiskt. Eftersom OT-system ofta hanterar verksamhetskritiska funktioner som tillverkning eller transport och logistik kan en attack lamslå hela produktionen och leda till betydande ekonomiska förluster.
– Inom områden som vattenförsörjning, elproduktion och sjukvård blir konsekvenserna snabbt ännu allvarligare, därför är det avgörande att dessa sektorer är immuna mot cyberattacker för att trygga samhällets funktion.

I en orolig omvärld växer hotet mot OT-system ytterligare och framtiden kräver därför ett ännu större fokus på cybersäkerhet. En rad undersökningar visar att antalet attacker mot OT-system ökar och blivit mer avancerade samt sprids till olika typer av organisationer. Samtidigt införs nya EU-direktiv som kommer att ställa högre krav på cybersäkerhetsåtgärder för företag i både privat och offentlig sektor.
– Behovet av specialiserade säkerhetslösningar har därför ökat avsevärt. Genom att specialisera oss enbart på just OT-säkerhet har vi på TXOne blivit en ledande aktör på marknaden, berättar Carl-Johan.

Fokuserar på renodlad OT-säkerhet
TXOnes specialisering gör det möjligt att tala samma språk som maskinerna, vilket ger en högre säkerhetsnivå än vad IT-säkerhet kan erbjuda. Carl-Johan menar att det gör att de inte konkurrerar med det omfattande utbudet av befintliga IT-säkerhetslösningar, utan istället kompletterar med sitt fokus på renodlad OT-säkerhet.

– Våra säkerhetslösningar är skräddarsydda för OT-miljöer och applikationer på ett sätt som traditionell IT-säkerhet inte kan matcha idag. Vi förstår våra kunders specifika utmaningar och arbetar med att skydda deras OT-miljöer från cyberhot och förebygga avbrott och allvarliga attacker. Genom att erbjuda anpassade produkter och tjänster integrerar vi cybersäkerhet naturligt i våra kunders verksamheter, så att de kan fortsätta oavsett vad som händer, avslutar han.

Vill du läsa mer?

Victor Christophe

Learn More →